Kamiza Aïkido Satori Club Jodoigne
logo Aïkido Satori CLub Jodoigne

ATTENTION: Nouvelle adresse

Ferme Chantraine, rue du Ruisseau St Jean n° 14 à 1367 Huppaye

 

Enfants :
De 6 à 14 ans
Lundi: 18h00 à 19h00
Jeudi: 18h00 à 19h00
 
Adultes :
A partir de 14 ans
Lundi: 19h00 à 20h30
                                  20h30 à 21h00 (cours armes)
Jeudi: 19h00 à 20h30
                                  20h30 à 21h00 (cours armes)

Morihei UESHIBA Aïkido Satori Club Jodoigne